การแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิดีโอแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เบื้องต้น เมื่อเครื่องปั๊มนมทำงานผิดปกติ (USA)

 

 

 

 

Visitors: 23,277