ข้อมูลการรับประกันและการส่งซ่อม

 1. ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการรับประกันต้องมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์อย่างถูกต้องและสามารถอ้างอิงหลักฐานการซื้อขายได้ (เช่น ระบุวันที่ซื้อ
  ชื่อผู้ซื้อ เลขที่ใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อตัวแทนจำหน่าย) ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับประกันเครื่องปั๊มนม Rumble Tuff ได้ที่นี่ 2. ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จะถูกส่งไปที่อีเมลที่ผู้ซื้อระบุผู้ซื้อควรเก็บอีเมลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับบริการและการรับประกัน
 3. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทมัธกาจำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
 4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการทำตกหล่นทำตกน้ำน้ำนมไหลเข้าตัวมอเตอร์เครื่องปั๊มการใช้งานผิดประเภทการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องการดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์การใช้กระแสไฟผิดขนาด
 5. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกันข้างต้นบริษัทยินดีที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัท) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
 6. ผู้ซื้อควรใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของยี่ห้อเดียวกับเครื่องปั๊มเท่านั้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่
  ของยี่ห้อเดียวกับเครื่องปั๊มอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ระยะเวลาการรับประกัน

(นับจาก“วันที่ซื้อ” หรือ“วันที่คลอด” กรณีซื้อก่อนคลอด) 

 • มอเตอร์ปั๊มนมไฟฟ้า (Pump unit)ปลั๊กไฟอะแดปเตอร์ (Adapter) 6 เดือน
  • Rumble Tuff Breeze 36 เดือน 
  • Rumble Tuff Whisper 24 เดือน 
  • Rumble Tuff Easy Express 6 เดือน
 • แบตเตอร์รี่ (Battery) 6 เดือน สำหรับรุ่นที่มีแบตเตอร์รี่เท่านั้น
 • อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) 7 วัน กรณีเกิดจากความบกพร่องในการผลิตเท่านั้น

นโยบายการซ่อมนอกเงื่อนไขการรับประกัน (สำหรับตัวมอเตอร์เครื่องปั๊ม)

ในกรณีที่การรับประกันสิ้นสุดลงหรือตัวมอเตอร์เครื่องปั๊มชำรุดเสียหายจากสาเหตุที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทจะรับซ่อม
ตัวมอเตอร์เครื่องปั๊มหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ตามที่บริษัทผู้ผลิตอนุญาตให้ทำได้ โดยคิดจะค่าอะไหล่และค่าบริการตามอัตราที่กำหนด และลูกค้า
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

หากคุณแม่กำลังประสบปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Rumble Tuff

โปรดติดต่อโค้ชนมแม่ประจำตัว หรือ ร้านนมแม่ หรือติดต่อ แผนกช่าง  (9.00-16.00 น.)

หากต้องการส่งเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม

โปรดกรอกข้อมูล ที่นี่ ก่อนส่งเครื่องเข้าศูนย์

ที่อยู่เพื่อส่งเครื่องซ่อม

ร้านนมแม่

 


 • IMG_4042.jpg
  FAQ
  คำถามที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปั๊มนม Rumble Tuff รุ่นต่าง ๆ คำถาม: หาซื้ออะไหล่ของเครื่องปั๊มนม Rumble Tuff ได้ที่ไหนบ้าง ตอบ: อะไหล่ของเครื่องปั๊มนม Rumble Tuff เช่น ก...

 • preview.jpg
Visitors: 33,856