วิธีเก็บน้ำนม

การเก็บน้ำนมแม่

 • ควรตรวจสอบกับแพทย์พยาบาลหรือที่ปรึกษาด้านการให้นมบุตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการนานาชาติ (International Board Certified Lactation Consultant หรือ IBCLC)
 • ข้อมูลนี้ได้จากผลการวิจัยในปัจจุบันและนำไปใช้กับแม่ที่เก็บนมของตนเอง สำหรับใช้ในบ้านกับทารกที่มีสุขภาพดีและอายุครบกำหนดคลอด

 

ภาชนะที่ใช้เก็บ

 • ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บนมคือ แก้ว หรือภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดแน่นหนา
 • เมื่อจะแช่แข็งนมแม่อย่าเติมน้ำนมจนเกิน 3/4 ของภาชนะ เพื่อให้มีที่พอสำหรับการขยายตัวของนมจากการแช่แข็ง
 • เก็บนมในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งห่างจากประตูปิดตู้เย็น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่อาจทำให้คุณภาพนมลดลง

 

การละลายนมแช่แข็ง

 • นมแช่แข็งสามารถละลายในตู้เย็นข้ามคืน หรือเปิดก๊อกน้ำเย็นให้ไหลผ่านถุง หรือขวดนมนั้น
 • ค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเพื่อให้นมอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการให้ลูกกิน
 • ต้องใช้นมที่ละลายภายใน 24 ชั่วโมง และทิ้งนมที่เหลืออยู่ถ้ากินไม่หมด

 

การอุ่นนมที่มาจากตู้เย็น

 • นมแช่เย็นสามารถอุ่นได้โดยเปิดก๊อกน้ำอุ่นให้ไหลผ่านถุง หรือขวดนมเป็นเวลาหลายนาที
 • ทดสอบอุณหภูมิของนมที่ด้านในของข้อมือของคุณ ก่อนที่จะป้อนให้ลูกกินนม ควรมีอุณหภูมิอุ่นๆ แต่ไม่ร้อนจัด

 

ลักษณะนมหลังการเก็บรักษาในที่เย็น

เมื่อเก็บนมแม่ไว้ในที่เย็นนมอาจแยกเป็นชั้นนมและชั้นครีมข้นซึ่งเป็นปกติ เมื่อจะใช้นมค่อยๆ แกว่งขวดนมให้ส่วนครีมกระจายตัวออกก่อนที่จะป้อนให้ลูกน้อย บางครั้งนมที่ละลายออกมาจากที่แช่แข็งไว้อาจมีกลิ่นหรือรสชาติหืนคล้ายสบู่ เนื่องจากมีการสลายตัวของไขมันในนมและเป็นเรื่องปกติ นมแม่นี้ยังมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคและทารกส่วนใหญ่จะยอมกินนมมีกลิ่นหืนนี้ได้

 

การเก็บนมในที่ทำงาน

นมที่ถูกปั๊มหรือบีบออกมาสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นในที่ทำงานหรือที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กได้ ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (Center of Disease Control หรือ CDC) และสำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (US Occupational Safety and Health Administration หรือ OSHA) ให้การยอมรับว่านมแม่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของของเหลวจากร่างกายที่ต้องการการจัดการ หรือการเก็บรักษาพิเศษในภาชนะแยกต่างหาก

 

เคล็ดลับการเก็บรักษานม

 • การเก็บนมในปริมาณ 2 ถึง 4 ออนซ์ อาจลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้
 • เขียนวันที่ที่ปั๊มหรือบีบน้ำนมออกมาลงบนภาชนะเก็บน้ำนมไว้ด้วย (เขียนชื่อลูกด้วยหากต้องนำนมไปใช้ในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก)
 • ใช้นมที่เก่าที่สุดก่อน
 • หากละลายนมแช่แข็งออกมาแล้วแต่ไม่ได้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ทิ้งนมนั้นไปไม่นำมาป้อนลูก
 • อย่าอุ่นนมโดยตรงบนเตาทำอาหาร
 • อย่าละลายนมในน้ำร้อนหรือน้ำเดือด หรือพยายามที่จะใช้ไมโครเวฟอุ่นนมของคุณ การใช้ไมโครเวฟจะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของนมและทำลายส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังอาจสร้างจุดร้อนในนมทำให้ร้อนจัดทำให้ปากลูกพุพอง
 • อย่านำนมที่ละลายแล้วไปแช่แข็งซ้ำให้ทิ้งไป
Visitors: 11,101